Komplexné zabezpečenie a vykonávanie služieb požiarnej ochrany

Služby:
 • vykonávanie technika PO a BOZP
 • poradenstvo a inžinierska činnost v PO a BOZP
 • vypracovanie dokumentácie PO a BOZP
 • odborné prehliadky a skúšky EZ
 • kontroly prenosného elektrického ručného náradia
 • vypracovanie projektovej dokumentácie EZ
 • odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
 • protipožiarne nátery stavebných konštrukcií, prestupy medzi požiarnymi úsekmi – systém Intumex
 • kontroly a servis požiarnych uzáverov – požiarnych klapiek
 • kontroly a servis požiarnych uzáverov – požiarnych dverí
 • kontroly a servis požiarnych uzáverov – požiarnych brán
 • kontroly a opravy hasiacich prístrojov
 • kontroly hydrantov
 • kontroly požiarnych uzáverov
 • kontroly a tlakové skúšky hadíc
 • poradenstvo a technické vybavenie podľa Dohody ADR

© ELPO s.r.o. 2006